Weet jij altijd wat je wilt?

Weet jij altijd wat je wilt?

Precies weten wat je wil is niet altijd makkelijk.
Het lijkt erop dat veel mensen makkelijker aan kunnen geven wat ze niet willen dan wat ze wel willen.
En toch is dat eigenlijk wel apart helemaal als je naar (kleine) kinderen kijkt.
De meeste kinderen weten heel goed wat ze willen (en trouwens ook wat ze niet willen…).
Kinderen laten vervolgens ook op zeer heldere wijze weten wat ze precies willen en gaan er dan ook echt alles maar dan ook alles aan doen (voor ouders kan het nu heel lastig worden…….) om te krijgen wat ze willen.
Kleine kinderen weten dus blijkbaar intuitief precies wat ze willen en gaan dan heel "gefocust aan de slag” om dat wat ze willen ook te realiseren.
Kinderen maken als het ware gebruik van hun eigen innerlijke “kompas”.

Varen met een kompas maar ook keuzes maken met een innerlijk kompas is een stuk makkelijker dan zonder.
Voor ons als volwassenen lijkt het een stuk lastiger om precies aan te geven wat we willen, waarom we dat echt willen en daar dan ook met volle inzet voor te gaan.
Het lijkt er op dat veel mensen in de loop van de tijd hun eigen innerlijke kompas kwijtraken.
Mijn verklaring hiervoor is dat naarmate je ouder wordt je ratio het langzamerhand gaat overnemen van je intuitie.
En met je ratio “verzin” je vaak doelen b.v. omdat dat maatschappelijk de norm is of omdat anderen die doelen ook hebben.
Maar als het “verzonnen” doel eigenlijk niet is wat jij werkelijk wilt, zie je meestal dat je het doel niet helder communiceert en dat je er ook niet helemaal voor gaat.
Met als resultaat dat je je doel dus niet gaat halen. 

Weten wat je wilt, geeft richting en kracht aan je handelen.
Pas als je helder hebt wat je wilt, kun je in actie komen.Wat je nodig hebt, is dus een doel. 

Want als je je doel niet kent, richt je niet en zonder te richten heb je een zeer kleine kans je doel ook echt te bereiken.

Voor veel mensen is dat doel dus niet helder. Wat kun je dan doen?
Op dat moment kun je een soort van “tussen” doel formuleren. Je eerste (tussen) doel is dan bijvoorbeeld dat je helder wilt krijgen wat je nou precies wilt. En daarmee ga je dan als eerste mee aan het werk.

Het niet weten wat je wil komt ook bij veel goed opgeleide professionals voor.
Veel van de mensen die ik coach vertellen mij dat ze een andere baan willen maar dat ze niet precies weten wat voor baan.
Maar als je niet weet wat voor baan je wilt, waarom je dat wilt en waarom jij denkt dat je daar uitermate geschikt voor bent, dan wordt het toch echt lastig.
Of als ZZP’er aan de slag willen (of al zijn) maar eigenlijk niet precies weten welke kant je op wil.
Wat wil je zelf met jouw dienstverlening bereiken? En wat wil je met jouw dienstverlening voor je klant bereiken?
Wat onderscheidt jou als ondernemer van anderen?

De vraag “Wat wil je precies ?” kan wat mij betreft dus niet vaak genoeg gesteld worden.