Development

Development

Op sommige momenten in je loopbaan merk je als (young) professional en/of leidinggevende dat het tijd wordt je verder professioneel te ontwikkelen. Je functioneert (redelijk) goed maar toch heb je het idee dat er meer uit je werk of je team te halen is. Ik noem dat de stap maken naar “slimmer” werken (meer resultaat met minder moeite). 
Om die stap in je eentje te maken is meestal niet makkelijk vandaar dat er voor training of coaching wordt gekozen. Hoewel ik zeker goede trainingen ken vind ik, ook uit eigen ervaring, dat de inzichten snel weer wegzakken zodra je weer terug bent in de hectiek van je werk. Een individueel ontwikkelingstraject  beslaat een langere periode waardoor het werkelijk toepassen van nieuwe inzichten eenvoudiger wordt. 

Als (young) professional word je in dit developmenttraject dus uitgedaagd om eens goed naar jezelf te kijken.

Je gaat helder krijgen waar precies jouw kwaliteiten, drijfveren, interesses en kernwaarden liggen. Je neemt je persoonlijke effectiviteit onder de loep: wat gaat je goed af en waar liggen je valkuilen en dus je ontwikkelpunten? 
Hoe effectief ben je in de samenwerking en communicatie met anderen? Hoe kun je vanuit jouw functie meer invloed uitoefenen op je collega’s, klanten en de organisatie?

Als leidinggevende word je in dit developmenttraject uitgedaagd om eens goed naar jezelf als professional èn als manager te kijken.

Je gaat helder krijgen waar precies jouw eigen kwaliteiten, drijfveren, interesses en kernwaarden liggen. Hierdoor ga je ook makkelijker (h)erkennen waar die van je medewerkers liggen en hoe je je collega’s het beste kunt aansturen. Je neemt je persoonlijke effectiviteit in het leidinggeven onder de loep: wat gaat je goed af en waar liggen je valkuilen en dus je ontwikkelpunten?

 

Door de coach sessies heb je de gelegenheid uit de hectiek van je werk te stappen.
Tijd te nemen om stil te staan bij je eigen gedrag en de invloed die je daarmee op je omgeving hebt.

Als “slimmer” werken je aanspreekt (meer resultaat met minder moeite), neem dan telefonisch of per mail contact met me op. Ik kan je dan in een persoonlijk gesprek hier vrijblijvend meer over vertellen.

p.s.  mijn ervaring is dat de meeste (goede) werkgevers graag investeren in medewerkers die zich verder willen ontwikkelen.